Johanna Rautiaisen koko ura on tähdännyt lammastalouden kehittämiseen Suomessa. Lampaalla on hyvä maine. Kun tuotanto hoidetaan hyvin, niin maine pysyykin hyvänä, hän sanoo…