Eläinterveydenhuollon

kansalliset lisäarvotekijät eivät synny

itsestään

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia parantavilla toimenpiteillä on alkutuotannossa erittäin tärkeä merkitys. Elinkeinon vapaaehtoista terveydenhuoltotyötä on vuodesta 2001 k…