Luken lihasikakokeissa rehun sulavan lysiinin vähentäminen ei vaikuttanut sikojen kasvutuloksiin koko koejaksolla. Sen sijaan aminohappojen määränvähentäminen vaikutti negat…